Legyél a Natura 2000 barátja!
okt12

Legyél a Natura 2000 barátja!

A Natura 2000 fogalma sokak számára ismeretlen, vagy csak felületesen ismert. Legjobban úgy alkothatunk róla képet, ha szembetalálkozunk pozitív tapasztalatokkal. Amennyiben kedves követőink közt van olyan, aki munkájából adódóan kapcsolatba kerül Natura 2000-es területekkel, és ebből bármilyen módon profitál, kérjük továbbra is jelezzen számunkra. A fenntartható környezethasználat mindannyiunknak előnyös és hosszútávon kifizetődő a jelen és jövő nemzedékek számára is. Képes üzeneteiket európai szinten terjesztjük, így a jó példa keresőktől a szkeptikusokig mindenkit elérhetünk. Hallassuk a hangunk, hiszen a jó tapasztalataink ismertetésével egyértelmű bizonyítékát adjuk az ember-természet kapcsolat szükségességének. (Az üzeneteket mi fordítjuk, ha szükséges) Eddigi csatlakozók és rövid történetük az alábbi honlapon érhető el: www.ceeweb.org/welovenatura2000/ Néhány hazai és külföldi példa:...

Bővebben
Ökoiskola koordinátor akkreditált pedagógus továbbképzés Miskolcon
aug04

Ökoiskola koordinátor akkreditált pedagógus továbbképzés Miskolcon

Ökoiskola Regionális Forrásközpontként a Zöld Akció Egyesület akkreditált pedagógus továbbképzést  (Regisztrációs szám: OFI-AK-24/2016) tart 2016 augusztus 24-26 között, ökoiskola koordinátori szerepkört felvállaló pedagógusok számára. A jelentkezők köre: 1.    idén először pályázó intézmény pedagógusa, 2.    korábban címet nyert intézmény pedagógusa. A képzés időtartama: 30 óra (30 kredit). A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben: a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben; a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer); az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén; a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése; az innovációs képesség erősítése az intézményben; ökoiskolai munkatervkészítés; Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Ökoiskola munkatervébe. Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé. A továbbképzés tartalma négy csomópont köré szerveződik. Az első rész a fenntarthatóság pedagógiájának, elméleti hátterének, legújabb eredményeinek bemutatása. Ezt követi annak bemutatása, hogyan dokumentálhatja, tervezheti hatékonyan e téren kifejtett munkáját az adott intézmény az Ökoiskola munkaterv kialakításának segítségével. A következő rész a munkaterv gyakorlati megvalósítása során hasznos iskolafejlesztési eszközöket ad a résztvevők kezébe. Végül a záró részben a Natura 2000 területekkel kapcsolatban konkrét segítséget kapnak az intézmények ökoiskolai munkájuk fejlesztéséhez. A tartalmi csomópontokat a résztvevők konkrét példán keresztül ismerik meg és saját intézményükre alkalmazzák. Mindez kiegészül a fenntarthatóság pedagógiájának eredményes fejlesztéséhez szükséges szabályozási környezet, a jogi és finanszírozási ismeretek bemutatásával. A továbbképzés eredményes teljesítésének feltétele egy 5-10 oldalas záró dolgozat megírása, melyben a résztvevő egy, a saját intézményében megvalósított, az intézmény Ökoiskola munkatervéhez illeszkedő, a Natura 2000 területekkel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósított foglalkozást, vagy egyéb pedagógiai programot mutat be. Az akkreditált továbbképzés tematikai vázlata (tematikus egységek és időtartamuk): Ismerkedés, csapatépítő játékok (2 óra). A fenntarthatóság pedagógiája –elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek (5 óra). Ökoiskola munkaterv készítése – intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér (6 óra). Ökoiskola munkaterv –megvalósítása –intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek     (8 óra). A Natura 2000 Hálózat bemutatása (2 óra). A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása az Ökoiskola tevékenységekbe (6 óra). A továbbképzés lezárása, értékelés (1 óra). Amennyiben érdekli a képzés, kérjük, kapcsolódjon be intézményével az Ökoiskola projektbe! Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 18. A következő linken lehet regisztrálni: Akkreditált képzés regisztráció TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS A MENTORÁLÁSRÓL: Demeter Zoltán Zöld Akció Egyesület, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. Tel: 06 46 508 701, 06 30 479 37 67 okoiskola@greenaction.hu www.zoldakcio.hu A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg....

Bővebben
Ökoszisztéma szolgáltatások és kiemelt fontosságuk
Júl15

Ökoszisztéma szolgáltatások és kiemelt fontosságuk

Munkánk során rendszeresen foglalkozunk Natura 2000 területekkel. Az alábbi cikkel kezdve szeretnénk a Natura 2000, mint ökológiai hálózatnak a természetre és életünkre gyakorolt pozitív hatásait felvonultatni. A gazdaság növekedésével párhuzamosan a természet veszít a területéből és értékéből egyaránt. Laikusokban, a természet törvényszerűségeit kevésbé ismerőkben felmerülhet a kérdés: “Számít-e, ha egy ismeretlen faj kihal?“ A degradált ökoszisztéma elveszíti képességét, hogy szolgáltatásaival ellása az emberiséget. Ilyen szolgáltatások például: szennyezett víz tisztítása, növények beporzása, természeti katasztrófák hatásának mérséklése, éghajlatváltozás hatásának tompítása. Az EU felismerte ezeket a veszélyeket és elkezdte visszafogni a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások csökkenésének mértékét. Ebben az egyik legfontosabb lépés a Natura 2000 hálózat létrehozása. Ennek az ökológiai hálózatnak a fenntartása hozzájárul a természet és a létfenntartó ökoszisztéma funkciók rendelkezésre állásához. Szeretnénk rávilágítani a Natura 2000 területek megőrzésének és irányításának, valamint az ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolatára. Mik az ökoszisztéma szolgáltatások? Az emberi jól-lét az ökoszisztéma szolgáltatásokból származik számos úton. Az étel amit eszünk, a tiszta víz amit iszunk, a felhasznált üzemanyagok mind a természet direkt “ajándékai”. Ezen túl hasznosítunk olyan összetett folyamatokból álló természeti szolgáltatásokat is, mint a talajképződés, hulladékok természetes lebomlása, természeti katasztrófákkal (árvíz, vihar) szembeni védelem, vagy stabil éghajlat fenntartása. Az ökoszisztéma szolgáltatások a természet azon javai és szolgáltatásai, melyeket az emberek maguknak hasznosítanak. Jólét kontra jól-lét Jólét: A jólét a jelenleg is uralkodó fogyasztói társadalomban tapasztalható pénzügyi bőséget,anyagi javakban és kizárólag pénzért kapható szolgáltatásokban való gazdagságot jelent. Jól-lét: Nem az anyagi érdekeket helyezi előtérbe, hanem az emberek boldogságát. Nem az emberek minél jobb anyagi helyzetével állítja egyenes arányosságba a boldogság érzetüket. A munka és a minél nagyobb fizetés helyet, a szabadidőt, az egészséget, a családi és baráti kapcsolatokat tekinti fontosnak. Példa az ökoszisztéma szolgáltatásra: Egy természetes, egészséges folyó ökológiai rendszere megfelelő élőhely a benne élő állat és növényfajoknak, mindamellett képes megtisztítani a belevezetett szennyvizet is. Azonban egy leromlott folyó kevésbé képes ellátni minket táplálékkal, ivóvízzel és szennyvíztisztító kapacitással. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat többféleképpen definiálhatjuk. Az ENSZ Milleniumi Ökoszisztéma Értékelése (MEA) az alábbiak szerint osztályozza őket: Anyagi előnyök A Natura 2000 hálózat fenntartásának becsült éves költsége 5,8 milliárd euró. Mindazonáltal a teljes hálózatból származó éves haszon 200-300 milliárd euró. Ez azt jelenti, hogy minden Natura 2000-be fektetett euró 30-50-szeresen térül meg! Nem csak a megnövekedett haszon, hanem annak munkahelyteremtő képessége is kiemelendő: napi kb. 1,2-2,2 millió fő Natura 2000 területre irányuló látógatói létszám, 6 millió teljes munkaidejű állást tesz szükségessé. Nemzeti szinten a Natura 2000-nek még nagyobb hasznát lehet kimutatni anyagiakban kifejezve. A hálózat létrehozása Spanyolországban a GDP 0,1-0,26%-os növekedését eredményezte. Franciaországban a hálózatnak köszönhetően 142 euró/ha/év haszonnal számolhatunk, ami 7-szer több a Natura 2000 területre költött összegnél. Finnországban a nemzeti parkokba és rekreációs területekbe fektetett minden egyes euró átlag...

Bővebben
Megjelent a Naturázzunk! foglalkoztató füzet zöld óvodásoknak és ökoiskolásoknak
ápr27

Megjelent a Naturázzunk! foglalkoztató füzet zöld óvodásoknak és ökoiskolásoknak

Natúrázzunk! címmel foglalkoztató füzet készült az SH/4/5 Zöld Óvoda, Ökoiskola Programok kiszélesítése című projekt révén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben. A zöld óvodásoknak és 1-2. osztályos ökoiskolásoknak szóló foglalkoztató a Natura 2000 területek értékeinek megismerését szolgálja. Közvetlen letöltési...

Bővebben
Légy Te is a Természet Barátja! – vetélkedő felhívás általános iskolásoknak
ápr20

Légy Te is a Természet Barátja! – vetélkedő felhívás általános iskolásoknak

A Zöld Akció Egyesület, hagyományteremtő jelleggel, meghirdeti 5-8. osztályos, 3-5 fős iskolai csapatok számára szóló vetélkedőjét. A vetélkedő célja a helyi, hazai természeti értékek tudatosítása, illetve megőrzésük gyakorlatának kialakítása. A vetélkedő plakátja letölthető innen. A vetélkedő 2 fordulóból áll: Az 1. forduló keretében 2015. május 14.-ig várjuk a csapatok pályázati anyagait. Feladat: Miskolc város helyi védett természeti értékei közül (http://zoldakcio.hu/wp-content/uploads/Miskolc_Helyi_védett.pdf) 1 vagy több objektum felkeresése az alábbi listából: Parkok: • Miskolc-Tapolca parkrendszere • Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja (Hejőcsaba) Természetközeli élőhelyek: • Majális parki égeres • Kisköves • Kőszál • Görömbölyi gyurgyalag fészkelőhely és bányató • Tapolcai régi mészkőbánya A pályázati anyagok az alábbi részekből állhatnak: • Dokumentálás (fotó, video stb.). Egy adott területről 4-12 fotó és/vagy 1 db max. néhány perces video adható be. (A filmet készítő csapatok alkotásaikkal benevezhetnek akár a Green-Go rövidfilm pályázat 3. témájára is. Felhívás: http://greengofest.eu/wp-content/uploads/green_go_call_hu.pdf) • Az adott érték állapotának értékelése. • Megőrzési javaslatok. A pályázat elkészítésének választható szempontjai: • Bemutatja az adott helyen fellelhető, megőrzendő természeti értékeket (őshonos és védett növény- és állatfajok, élőhelyek, tájképi érték). • Bemutatja az adott élőhelyet érő hatásokat (invazív, tájidegen növényfajok, környezeti hatások, emberi tevékenység hatásai). • A csapatok tegyenek javaslatot az adott természeti érték megőrzésére és esetleg azt is mutassák be, hogy ebben milyen feladatot vállalnának ők maguk. Minden nevezett csapat természetvédelmi kiadvány díjazásban részesül. A legaktívabb és a legjobb leírásokat, ötleteket, gondolatokat közlő csapatok továbbjutnak a második fordulóba. A 2. forduló 2015 május 22.-én kerül megrendezésre, a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napján, ami egyben a hazai természeti értékek tudatosítása és védelme érdekében, több magyar civil szervezet által elindított Magyar Természet Napja kezdeményezés helyi eseménye is lesz (magyartermeszet.hu). A csapatoknak terepi feladatokat kell megoldania, a miskolci Natura 2000 területek értékeire, elsősorban erdeinkre koncentrálva. Célunk a védettséget megalapozó fajok, élőhelyek megismertetése, a természetközeli erdő jellemzőinek bemutatása terepi, gyakorlati feladatokon keresztül. A résztvevők tárgyjutalomban részesülnek, a legjobbak pedig egy székelyföldi gyerekekkel közös nyári Ökokaland táborban vehetnek részt az Aggteleki Nemzeti Park területén. További információ, pályázati anyagok beküldésének helye: Zöld Akció Egyesület 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. 46/508-701, 508-700, 30/479-3767 greenaction@greenaction.hu Web: zoldakcio.hu Facebook oldalunk ide kattintva érhető...

Bővebben
Miskolci konferencia a helyi természeti értékek védelméről
feb13

Miskolci konferencia a helyi természeti értékek védelméről

Az „Összefogással a természeti értékeink megőrzéséért” című projekt, a Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával, 2012. szeptember elején kezdődött és 2014. május végéig tart. A projekt célja a Natura 2000 és a helyi jelentőségű védett természeti területek megismertetése, a helyi természeti értékek védelme és azok kezelésének javítása. A projekt része volt Magyarország helyi jelentőségű természetvédelmi területeinek állapotfelmérése, melyet Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Zöld Akció Egyesület és a Holocén Természetvédelmi Egyesület szakértői végeztek el. A program Borsod-Abaúj-Zemplén megyei záró konferenciája a Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány szervezésében 2014. február 6.-án volt. Itt került bemutatásra a „Rejtett tájakon – A Duna-Tisza köze és az Északi-középhegység helyi védett területei” című film is.  A program a civil természetvédelem történetében az eddigi legszélesebb összefogással megvalósított projekt. Közel 1200 helyi jelentőségű természetvédelmi terület ökológiai állapota került felmérésre. Összességében elmondható, hogy a helyi jelentőségű természetvédelmi területek jól illeszkednek az országos jelentőségűekhez, azokkal együtt természeti értékekben gazdag hálózatot alkotnak. Fontos feladat, hogy a jövőben az önkormányzatok segítséget kapjanak a természetvédelmi szakemberektől a területek kezeléséhez, újabbak létesítéséhez. A Zöld Akció Egyesület elhivatott a helyi védett értékek védelme iránt. Szívesen segít újabb védett értékek létrehozásában, a már meglévő értékek fenntartásának szakmai támogatásában. Helyi védettséggel kapcsolatos kérdéseikkel keressenek bennünket.   Egyesületünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye helyi jelentőségű védett területei című előadása hamarosan letölthető az alábbi linken, a többi helyszínen tartott előadásokkal együtt:...

Bővebben