Legyél a Natura 2000 barátja!
okt12

Legyél a Natura 2000 barátja!

A Natura 2000 fogalma sokak számára ismeretlen, vagy csak felületesen ismert. Legjobban úgy alkothatunk róla képet, ha szembetalálkozunk pozitív tapasztalatokkal. Amennyiben kedves követőink közt van olyan, aki munkájából adódóan kapcsolatba kerül Natura 2000-es területekkel, és ebből bármilyen módon profitál, kérjük továbbra is jelezzen számunkra. A fenntartható környezethasználat mindannyiunknak előnyös és hosszútávon kifizetődő a jelen és jövő nemzedékek számára is. Képes üzeneteiket európai szinten terjesztjük, így a jó példa keresőktől a szkeptikusokig mindenkit elérhetünk. Hallassuk a hangunk, hiszen a jó tapasztalataink ismertetésével egyértelmű bizonyítékát adjuk az ember-természet kapcsolat szükségességének. (Az üzeneteket mi fordítjuk, ha szükséges) Eddigi csatlakozók és rövid történetük az alábbi honlapon érhető el: www.ceeweb.org/welovenatura2000/ Néhány hazai és külföldi példa:...

Bővebben
Ökoszisztéma szolgáltatások: Ellátó szolgáltatás
okt05

Ökoszisztéma szolgáltatások: Ellátó szolgáltatás

Folytatva az ökoszisztéma szolgáltatások bemutatását, az ellátó szolgáltatásokat vesszük górcső alá. Az ökoszisztéma szolgáltatások anyag és energiatermelését foglalják magukban. Ide tartozik többek közt az élelmiszer, víz és egyéb források. Az alábbiakban részletezünk az ellátó szolgáltatások közül néhány fontosabbat. Élelmiszer: Környezetünk biztosítja az élelmiszertermelés feltételeit. Élelmiszereink elsődlegesen az agro-ökoszisztémákból származnak. Ebbe nem csak a primer szektor legnagyobb ága, tehát a szántóföldi rendszerek tartoznak, hanem a tengerek, édesvizek és az erdők is nyújtanak élelmiszert emberi fogyasztásra. Az erdőkből származó élelmiszerek arányát gyakran alulbecsüljük. Feledésbe merülnek az erdei életközösségek nyújtotta élelmiszerek, éghajlatunkon az ehető gombafélék és vadak jelentik a leggyakoribb erdei élelmiszerforrást.  Az általunk ismert erdőtípusok így valóban kevesebb élelmiszer-alapanyagot szolgáltatnak, de főként melegebb klímaterületeken megnő a szerepük. Gyakori élelmiszerek, melyek nagy része – a hazánkban is termesztett fajokon kívül –  más éghajlati övből származik Forrás: http://www.teachingideas.co.uk/rainforests/rainforest-foods Friss víz: az ökoszisztéma fontos szerepet játszik a globális vízkörforgásban, szabályozva annak áramlást és tisztaságát. A vegetáció és a talajlakó szervezetek befolyásolják a víz mennyiségét és minőségét. A növényzettel borítottság hat az árvizekre, a talajvíz áramlására és minőségére, a mikroorganizmusok pedig a víztisztításért felelősek. A talajban élő gerinctelenek jó talajszerkezetet biztosítanak, csökkentve annak lemosódását, tömörödését, kiszáradását és a felülről érkező vizek pangását, összességében egyensúlyi vízháztartásért felelősek. “Élő és holt” talajanyag szűrőképessége Forrás: http://www.fischbar.de/boden/bodenschule.php Nyersanyagok: Környezetünk szolgáltat olyan építő- és üzemanyagokat, melyek közvetlenül a vadonélő és termesztett növényekből származnak: fa, bioüzemanyagok és növényi olajok. A fa mint építő- és fűtőanyag ismert. Utóbbi felhasználása nagy átalakuláson megy keresztül, hiszen égetéses hő- és energiatermelési technológiáink sokat javultak, az egyre tökéletesebb égéssel egyre hatékonyabb az egységnyi alapanyag felhasználása. A bioüzemanyagok kissé megosztóak, hiszen nyersanyaguk termelése az élelmiszertermelés, valamint a bolygatatlan vegetáció területigényével kerülhet ütközésbe. Tudatos, a talajt nem kizsigerelő gazdálkodási módszerekkel, és fenntarthatóbb területhasználattal hosszú távon megmaradhat szerepe az alternatív üzemanyag-előállításban. Alternatíva a fosszilis üzemanyagokra Gyógyászati erőforrások: az ökoszisztéma és biodiverzitás szolgáltatja a hagyományos gyógyászat növényeit és a gyógyszeripar nyersanyagait is. Az összes ökoszisztéma lehetséges forrása a gyógyászati alapanyagoknak.   Források: biodiversity.europa.eu/topics/ecosystem-services...

Bővebben
Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére
Sze13

Pályázati felhívás Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére

Közeleg a 2016-os év második Ökoiskola címpályázat beadási határideje. A pályázat beadása folyamatos, így aki még nem dolgozta ki, és a határidőig erre nem is kerül sor, az az intézmény sincs lemaradva. Ezesetben a következő év esedékes határideje után kerül elbírálásra. Beadási határidő: 2016 szeptember 30. A Zöld Akció Egyesület az Észak-magyarországi Régió ökoiskola mentoraként segít a pályázat elkészítésében, illetve az ellenőrzésében, a sikeres eredmény érdekében. A pályázat részletei az alábbi linkén érhetőek el az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet...

Bővebben
Európai Polgári Kezdeményezés talajaink védelmében
Sze08

Európai Polgári Kezdeményezés talajaink védelmében

Talajaink nem képesek önálló érdekképviseletre. Segítsük őket! A talajok jelentős szerepet játszanak az éghajlat szabályozásában, élelmiszerbiztonságban, a biodiverzitás védelmében és még sorolhatnánk. Az EU Talajvédelmi Keretirányelve 2014-ben visszavonásra került. Természetesen a tagállamok tisztában vannak a talajaink kiemelkedően fontos szerepével, de jelenleg nincs egy közösen elfogadott és érvényben lévő erős talajvédelmi irányelv. A 2020-ig tartó időszak akcióterve tartalmaz vonatkozó részeket, de ez meg sem közelíti egy önálló irányelv keretét és lehetőségeit. Az Európai Polgári Kezdeményezés (European Citizens’ Initiative) keretében 2016 szeptember 22-én indul egy nagyszabású aláírásgyűjtés. Célja összefogni a környezetükért tenni akaró polgárokat, és a döntéshozók elé terjeszteni a kérdéses témát, mely jelen esetben a talajok védelme uniós szinten. A petíció honlapját közzétsszük, mihelyst aktívvá válik. Addig is követhetőek az események a People4Soil Twitter és Facebook...

Bővebben
Ökoszisztáma szolgáltatások: Támogató szolgáltatás
Sze05

Ökoszisztáma szolgáltatások: Támogató szolgáltatás

Az ökoszisztéma szolgáltatások közül a támogató szolgáltatás a többi szolgáltatás megteremtéséhez szükséges. Ide tartozik többek közt a talajképződés, fotoszintézis, elsődleges termelés, tápanyag- és vízkörforgás, beporzás. Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik az élelmiszerellátást, árvizek szabályozását vagy épp a vizeink természetes megtisztulását. Abban különböznek az ellátó, szabályozó és kulturális szolgáltatásoktól, hogy hatásuk az emberre közvetett és hosszabb távú, míg a többi kategória viszonylag közvetlen és rövidtávú hatással bír. Az alábbiakban bemutatunk néhányat a támogató szolgáltatások közül. Erózió szabályozása Időtartama és az emberre gyakorolt hatásának függvényében támogató és szabályozó szolgáltatásként is besorolható. Az erózió összetett folyamat. A felszín erodálása természetes jelenség, melyet az éghajlat, a talaj illetve talajképző kőzet, a domborzat, a növényzettel borítottság és a bolygatottság is befolyásol. Mértéke ezek eredő nagyságától, és időtartamától függ. Fontos kiemelnünk, hogy a felsorolt tényezőket az antropogén hatás módosítja, így a folyamat sebességére és mértékére is hatással van. Vetési sorközök generálta árkos erózió Forrás: http://news.lancs.ac.uk Meg kell jegyeznünk, hogy az eróziós folyamatok a rendszer “túlsó végén” építően hatnak. Az elhordott talaj felhalmozódik, a meredek lejtő lankásodik, az üledékgyűgytők pedig feltöltődnek. Talajok esetén ez azt jelenti, a védtelen lejtőkön-elsőként-a humuszos ‘A’ talajszint pusztul le, ami a lejtők alján felhalmozódva tápanyagban gazdag hordalékként halmozódik fel. Erre hazánkban a helytelen szántóföldi talajművelés, vagy a lejtőirányú szőlőparcellák mutatnak példát. Hatása környezettudatos mezőgazdasági műveléssel csökkenthető. Talajképződés Közvetlenül nem használjuk a talajképző szolgáltatásokat, de a változásai hatással vannak az élelmiszertermelésre. A talajképző folyamatokat-mint például a mállás, kilúgzás, agyagbemosódás vagy a szikesedés-a talajkpéző tényezők (földtani, éghajlati, domborzati, biológiai tényezőt, valamint a talajok kora) befolyásolják. Ezek mértékét, ahogy az erózió esetén is, jelentősen módosítja az ember tevékenysége. Többek közt a tudatos  talajművelés és növényvédelem az egyik kulcsa a jó minőségű termőtalajainkban lezajló természetes folyamatok fenntartásának. Talajképződés az éghajlat függvényében A talajképző folyamatok közül a humuszosodás az egyik legfontosabb számunkra. A keletkező humusz mennyisége és minősége hatással van a talaj szerkezetére, levegő- és vízkörforgására, valamint tápanyagszolgáltató képességére. Utóbbi a növekvő népesség élelmiszerbiztonsága miatt az egyik legjelentősebb talaj által nyújtott szolgáltatás. Talajkímélő technológiák alkalmazásával és észszerű tápanyagvisszajuttatással még az intenzív művelésű szántóföldek is megőrzik termőképességüket. Éghajlat Az éghajlatot részben szabályozó szolgáltatásként tartjuk számon. Az ökoszisztéma változásaira lokálisan és globálisan is hat középhosszútávon (évtized, évszázad), míg az oxigéntermelése (fotoszintézissel) miatt támogató szolgáltatásként is kategorizáljuk. Utóbbi fontossága abban rejlik, hogy a légkör adott oxigénkoncentrációját rendkívül hosszú időn át fenntartja. Az oxigén szerepe jól ismert, a légkört alkotó egyéb gázokkal a jelenlegi egyensúlya illetve elegyaránya nyújt lehetőséget a földi élet mai formájának. A rendszer stabilitása tehát létfontosságú az élő szervezetek számára. A légköri oxigén arányának változása az elmúlt 140 millió év során (21% a mai szint) Forrás: http://geology.com/usgs/amber/ Az éghajlat napjainkban  kiemelt szerepet a kutatásokban. A globális éghajlatváltozás...

Bővebben
Ökoiskola koordinátor akkreditált pedagógus továbbképzés Miskolcon
aug04

Ökoiskola koordinátor akkreditált pedagógus továbbképzés Miskolcon

Ökoiskola Regionális Forrásközpontként a Zöld Akció Egyesület akkreditált pedagógus továbbképzést  (Regisztrációs szám: OFI-AK-24/2016) tart 2016 augusztus 24-26 között, ökoiskola koordinátori szerepkört felvállaló pedagógusok számára. A jelentkezők köre: 1.    idén először pályázó intézmény pedagógusa, 2.    korábban címet nyert intézmény pedagógusa. A képzés időtartama: 30 óra (30 kredit). A továbbképzés célja segítséget adni a leendő koordinátoroknak a következőkben: a környezettudatos szemlélet terjesztése, elfogadtatása környezetükben; a fenntarthatóság pedagógiája szempontjából fontos pedagógiai módszerek, megközelítésmódok használata (pl. tantárgyi integráció, projektmódszer); az intézmény lehetőségeinek feltárása a helyi települési célok megvalósítása terén; a fenntarthatóságot támogató szervezeti kultúra megteremtése; az innovációs képesség erősítése az intézményben; ökoiskolai munkatervkészítés; Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai tevékenység integrálása az intézmény Ökoiskola munkatervébe. Célunk, hogy a résztvevő képessé váljon saját intézménye számára munkatervet összeállítani, amely reálisan megvalósítható, figyelembe veszi az adott intézmény szervezeti feltételeit és projektekre bontható. Lényeges továbbá, hogy a koordinátor képessé váljon a munkatervből következő innovatív projektek hatékony megvalósítására és értékelésére, a fenntarthatóság pedagógiájának szemléletét hatékonyan kommunikálni a pedagógus közösségben (tantestületben) és az intézmény fenntartója felé. A továbbképzés tartalma négy csomópont köré szerveződik. Az első rész a fenntarthatóság pedagógiájának, elméleti hátterének, legújabb eredményeinek bemutatása. Ezt követi annak bemutatása, hogyan dokumentálhatja, tervezheti hatékonyan e téren kifejtett munkáját az adott intézmény az Ökoiskola munkaterv kialakításának segítségével. A következő rész a munkaterv gyakorlati megvalósítása során hasznos iskolafejlesztési eszközöket ad a résztvevők kezébe. Végül a záró részben a Natura 2000 területekkel kapcsolatban konkrét segítséget kapnak az intézmények ökoiskolai munkájuk fejlesztéséhez. A tartalmi csomópontokat a résztvevők konkrét példán keresztül ismerik meg és saját intézményükre alkalmazzák. Mindez kiegészül a fenntarthatóság pedagógiájának eredményes fejlesztéséhez szükséges szabályozási környezet, a jogi és finanszírozási ismeretek bemutatásával. A továbbképzés eredményes teljesítésének feltétele egy 5-10 oldalas záró dolgozat megírása, melyben a résztvevő egy, a saját intézményében megvalósított, az intézmény Ökoiskola munkatervéhez illeszkedő, a Natura 2000 területekkel kapcsolatos, a szülők, a helyi közösség bevonásával megvalósított foglalkozást, vagy egyéb pedagógiai programot mutat be. Az akkreditált továbbképzés tematikai vázlata (tematikus egységek és időtartamuk): Ismerkedés, csapatépítő játékok (2 óra). A fenntarthatóság pedagógiája –elméleti háttér, legújabb eredmények, módszerek (5 óra). Ökoiskola munkaterv készítése – intézményi minőségbiztosítás, jogszabályi háttér (6 óra). Ökoiskola munkaterv –megvalósítása –intézményfejlesztés, finanszírozási lehetőségek     (8 óra). A Natura 2000 Hálózat bemutatása (2 óra). A Natura 2000 területekkel kapcsolatos pedagógiai munka integrálása az Ökoiskola tevékenységekbe (6 óra). A továbbképzés lezárása, értékelés (1 óra). Amennyiben érdekli a képzés, kérjük, kapcsolódjon be intézményével az Ökoiskola projektbe! Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 18. A következő linken lehet regisztrálni: Akkreditált képzés regisztráció TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÉPZÉSRŐL ÉS A MENTORÁLÁSRÓL: Demeter Zoltán Zöld Akció Egyesület, 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. Tel: 06 46 508 701, 06 30 479 37 67 okoiskola@greenaction.hu www.zoldakcio.hu A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult meg....

Bővebben
Ökoszisztéma szolgáltatások és kiemelt fontosságuk
Júl15

Ökoszisztéma szolgáltatások és kiemelt fontosságuk

Munkánk során rendszeresen foglalkozunk Natura 2000 területekkel. Az alábbi cikkel kezdve szeretnénk a Natura 2000, mint ökológiai hálózatnak a természetre és életünkre gyakorolt pozitív hatásait felvonultatni. A gazdaság növekedésével párhuzamosan a természet veszít a területéből és értékéből egyaránt. Laikusokban, a természet törvényszerűségeit kevésbé ismerőkben felmerülhet a kérdés: “Számít-e, ha egy ismeretlen faj kihal?“ A degradált ökoszisztéma elveszíti képességét, hogy szolgáltatásaival ellása az emberiséget. Ilyen szolgáltatások például: szennyezett víz tisztítása, növények beporzása, természeti katasztrófák hatásának mérséklése, éghajlatváltozás hatásának tompítása. Az EU felismerte ezeket a veszélyeket és elkezdte visszafogni a biodiverzitás és ökoszisztéma szolgáltatások csökkenésének mértékét. Ebben az egyik legfontosabb lépés a Natura 2000 hálózat létrehozása. Ennek az ökológiai hálózatnak a fenntartása hozzájárul a természet és a létfenntartó ökoszisztéma funkciók rendelkezésre állásához. Szeretnénk rávilágítani a Natura 2000 területek megőrzésének és irányításának, valamint az ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolatára. Mik az ökoszisztéma szolgáltatások? Az emberi jól-lét az ökoszisztéma szolgáltatásokból származik számos úton. Az étel amit eszünk, a tiszta víz amit iszunk, a felhasznált üzemanyagok mind a természet direkt “ajándékai”. Ezen túl hasznosítunk olyan összetett folyamatokból álló természeti szolgáltatásokat is, mint a talajképződés, hulladékok természetes lebomlása, természeti katasztrófákkal (árvíz, vihar) szembeni védelem, vagy stabil éghajlat fenntartása. Az ökoszisztéma szolgáltatások a természet azon javai és szolgáltatásai, melyeket az emberek maguknak hasznosítanak. Jólét kontra jól-lét Jólét: A jólét a jelenleg is uralkodó fogyasztói társadalomban tapasztalható pénzügyi bőséget,anyagi javakban és kizárólag pénzért kapható szolgáltatásokban való gazdagságot jelent. Jól-lét: Nem az anyagi érdekeket helyezi előtérbe, hanem az emberek boldogságát. Nem az emberek minél jobb anyagi helyzetével állítja egyenes arányosságba a boldogság érzetüket. A munka és a minél nagyobb fizetés helyet, a szabadidőt, az egészséget, a családi és baráti kapcsolatokat tekinti fontosnak. Példa az ökoszisztéma szolgáltatásra: Egy természetes, egészséges folyó ökológiai rendszere megfelelő élőhely a benne élő állat és növényfajoknak, mindamellett képes megtisztítani a belevezetett szennyvizet is. Azonban egy leromlott folyó kevésbé képes ellátni minket táplálékkal, ivóvízzel és szennyvíztisztító kapacitással. Az ökoszisztéma szolgáltatásokat többféleképpen definiálhatjuk. Az ENSZ Milleniumi Ökoszisztéma Értékelése (MEA) az alábbiak szerint osztályozza őket: Anyagi előnyök A Natura 2000 hálózat fenntartásának becsült éves költsége 5,8 milliárd euró. Mindazonáltal a teljes hálózatból származó éves haszon 200-300 milliárd euró. Ez azt jelenti, hogy minden Natura 2000-be fektetett euró 30-50-szeresen térül meg! Nem csak a megnövekedett haszon, hanem annak munkahelyteremtő képessége is kiemelendő: napi kb. 1,2-2,2 millió fő Natura 2000 területre irányuló látógatói létszám, 6 millió teljes munkaidejű állást tesz szükségessé. Nemzeti szinten a Natura 2000-nek még nagyobb hasznát lehet kimutatni anyagiakban kifejezve. A hálózat létrehozása Spanyolországban a GDP 0,1-0,26%-os növekedését eredményezte. Franciaországban a hálózatnak köszönhetően 142 euró/ha/év haszonnal számolhatunk, ami 7-szer több a Natura 2000 területre költött összegnél. Finnországban a nemzeti parkokba és rekreációs területekbe fektetett minden egyes euró átlag...

Bővebben
6. Green-Go – Nemzetközi Rövidfilm Verseny
jún07

6. Green-Go – Nemzetközi Rövidfilm Verseny

A kisgazdálkodás előnyei, a körforgásos gazdaság és Európa természeti értékeinek védelme témában kiírásra került a 6. Green-Go Nemzetközi Rövidfilm Verseny. Alább olvasható és letölthető a verseny részleteit tartalmazó dokumentum. Download the PDF file...

Bővebben
„Zöld séta” a BorsodChem Zrt. dolgozóival
máj26

„Zöld séta” a BorsodChem Zrt. dolgozóival

Egyesületünk a BorsodChem Zrt. környezetvédelmi osztályának felkérésére 2016.05.23-án „Zöld sétát” tartott a vegyipari üzem közvetlen környezetében, Kazincbarcika és Berente között. A program a HSE hét keretében került megrendezésre. A közel 6,5 km-es túra útvonala erdei élőhelyeket, felhagyott gyümölcsösöket és regenerálódó félszáraz gyepeket érintett. Közel félszáz dolgozó érdeklődött a program iránt. Barati Sándor kollégánk igyekezett felhívni a figyelmet mindazokra a látható kölcsönhatásokra, amelyek az ipari környezet élőhelyeit jellemzik, utalva korábbi biomonitoring jellegű programjainkra is. Ezzel párhuzamosan kiemelte a fajgazdag, regenerálódó élőhelyek (félszáraz gyepek, felhagyott szőlők-gyümölcsösök) jelentőségét, amelyek szintén megtalálhatóak az üzem térségében. Szentpéteri Sándor környezetvédelmi osztályvezető pedig az üzemterületekhez kapcsolódó rekultivációs tevékenységeket mutatta be....

Bővebben
Beszámoló az Észak-Magyarországi régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről
máj20

Beszámoló az Észak-Magyarországi régió Ökoiskola Regionális Forrásközpont tevékenységéről

Az alábbi linkre kattintva részletesen olvashatnak a 2016-os év eddigi Ökoiskola RFK tevékenységünkről. 2016 I. félév A projekt a Svájci-Magyar Együttműködési Program társfinanszírozásával valósult...

Bővebben